Laden Evenementen

Op 6 augustus vindt om 15.00 uur een lezing plaats door Leo Disch, frater en kunstenaar Abdij Benedictusberg Mamelis /Vaals over Dom Hans van der Laan. Dom Van der Laan is geboren in 1904 in Leiden en overleden in 1961 in de Benedictijner Abdij Mamelis. Hij was afkomstig uit een architecten familie en studeerde aan de Technische Hogeschool in Delft.

Na drie jaar hield hij de studie voor gezien en verliet Delft om monnik te worden in de Sint-Paulusabdij te Oosterhout. Als koster raakte hij geïnteresseerd in de vormgeving van liturgische voorwerpen en kerkelijk meubilair. Ook zijn belangstelling voor bouwkunst werd opnieuw gewekt. Hij probeerde een antwoord te vinden op de vraag wat architectuur in essentie is en ontwikkelde een theorie over ruimte, vorm en grootte. Hierin speelde het plastisch getal, een driedimensionale uitwerking van de ‘gulden snede’, een centrale rol.

Zijn studie en theorie resulteerde in het klassiek geworden architectuurtractaat ‘De architectonische ruimte’. In 1968, na voltooiing van de door hem gebouwde abdijkerk Mamelis, verhuisde Van der Laan naar de Sint-Benedictusabdij te Mamelis bij Vaals. Frater Leo Disch werd daar door Dom van der Laan, medebroeder, architect en denker over vorm en proporties, onderwezen in de toepassing van de door hem ontwikkelde lettervoering. Hij past deze belettering consequent toe bij de monumenten en grafzerken waarvoor hij veel opdrachten krijgt o.a. de grafzerk van Kardinaal Willebrands in Utrecht. In de crypte van de abdij waar vele fraters en ook leken bijgezet zijn, is deze doordachte manier van beletteren te bewonderen

 Frater Leo Disch geeft op zondag 6 augustus om 15.00 uur een lezing over filosofie en werk van architect en medebroeder Dom van Der Laan in Museum Valkenburg.

Deel dit bericht, kies je platform!

Entree voor het gehele museum:

  • € 8,00 p.p. (incl. gratis kopje koffie)
  • Studenten: € 4,00 p.p.
  • Museumkaart, begunstigerskaart, ICOMkaart en vriendenpas geldig
  • Kinderen tot 12 jaar onder begeleiding: gratis