Zaal Periode Naam Omschrijving
Grote zaal 17 nov. t/m 26 jan. 2020 Reconstructie tentoonstelling Zuid-Limburgse kunst 1954 Stedelijk museum Amsterdam Reconstructie tentoonstelling Zuid-Limburgse kunst 1954 in Stedelijk museum Amsterdam.
De terugblik op deze tentoonstelling, die in 1954 plaatsvond, kent een cultuurhistorische en een artistieke kant. Vanuit cultuurhistorisch oogpunt is het van belang de destijds tentoongestelde werken te zien in combinatie met ander werk uit die periode om zodoende een juist tijdsbeeld te schetsen. Ook het verschil tussen de jongere en de oudere kunstenaars is evident. De jonge kunstenaars zagen zichzelf in die tijd als rebels. De expositie zegt ook iets over de moderniteit in Limburg. Het beeld dat wij hebben van de jaren vijftig in Limburg wordt sterk bepaald door de dominante positie van de katholieke kerk en andere gezagsdragers.
Charles Eijckzaal 17 nov. t/m 26 jan. 2020 Collectie Schoonbroodt “Zuid-Limburg door de ogen van anderen” (1830- 1960), zo heet de schilderijenverzameling van de familie Schoonbroodt. Kunstenaars van buiten de provincie verlustigden zich aan het schitterende landschap, dorpen en steden, kerken en kastelen. Een aantal vestigde zich definitief in Zuid-Limburg.
Meer dan 40 jaar verzamelden Giel en Roswitha Schoonbroodt, bekend vanwege hun internationale kunsthandel Rococo, schilderijen uit die periode. Een representatief overzicht van hun collectie is van 17 november 2019 tot en met 26 januari 2020 te bewonderen in Museum Valkenburg.