De hele geologie, vanaf Cambrium tot en met Holoceen, kan in Zuid-Limburg worden bestudeerd. In ons museum is een uitgebreide collectie ondergebracht, die een doorsnee toont van hetgeen in Zuid-Limburg is te vinden.

In de collectie zijn fossielen en gesteenten opgenomen uit de diverse kalksteen- (mergel-) groeven, zoals ENCI, Curfs en Nekami. Maar ook laten we vondsten uit grind-, zand- en kleigroeven en steenstorten van de kolenmijnen zien Er zijn bijvoorbeeld carboonplant afdrukken, koralen, schelpjes, belemnieten, haaientanden, zee-egels, (mammoet) bot en een reusachtige boomstam te vinden. Daarnaast zijn er verschillende gesteenten te bewonderen, zoals maasgesteenten, kwartsiet, conglomeraten, zandstenen en diverse vuurstenen.

Het Felderkabinet is een presentatie over de gebroeders Felder, twee amateurgeologen die wereldfaam kregen met het opgraven van de prehistorische vuursteenmijnen van Rijckholt. Door hun groot enthousiasme en ambitie hebben ze veel publicaties geschreven voor wetenschappelijke tijdschriften. Ze schrijven over alles wat met de Limburgse geologie te maken had.

Wie zijn we?

De Nederlandse Geologie Vereniging afdeling Limburg, afgekort nGVaL, is een bloeiende vereniging met ruim 400 leden (anno 2018).
Veel mensen, jong en oud, komen door het lidmaatschap van deze vereniging in aanraking met de historie van-geologisch gezien-het meest interessante stukje van ons land.
Veel leden hebben thuis een compleet museum, professioneel tentoongesteld en gedocumenteerd: schatkamers van erfgoed van het Nederlandse landschap.
Trots zijn we op de vinders van de grote, tot de verbeelding sprekende zeemonsters (mosasauriërs) van ongeveer 70 miljoen jaar geleden, toen Zuid-Limburg nog een zeegebied was. Maar aan het zoeken en vinden van fossielen in eigen provincie komt een einde. Groeven in Zuid-Limburg sluiten en de vereniging moet haar heil zoeken in bijvoorbeeld het naburige buitenland.
Na ongeveer 80 jaar betekent dat een nieuwe richting voor deze roemrijke vereniging, met zo een indrukwekkende historie. Het onderzoeken en uitdragen van de kennis van de geologische historie blijft evenwel de missie. Sinds 1971 is een uitgebreide collectie te zien in het Museum Valkenburg.