Stichting Museum Valkenburg is een vrijwilligersorganisatie met als doel om het museum in stand te houden om de geschiedenis en oorsprong van Valkenburg te vertellen én de bezoekers te trakteren op kunst en cultuur uit Zuid-Limburg. Zonder subsidiënten, sponsoren, ‘vrienden’ en begunstigers kan het museum niet bestaan.

Wordt daarom begunstiger en ontvang de volgende voordelen:

  • Vrij entree voor 2 personen
  • Een uitnodiging voor exposities
  • Een feestelijke ontvangst met rondleiding aan het einde van het jaar
  • 10% korting op aankopen in de museumshop
  • Naamsvermelding in de hal van het museum.

Via onderstaand beveiligd formulier kunt u ‘Begunstiger’ worden. De betaling heeft u volledig zelf in de hand door tenminste € 50,- over te maken naar bankrekeningnummer van ‘Museum Valkenburg’ NL59 RABO 0152 8298 65. Vermeld bij mededelingen ook uw adres omdat wij die niet zien op onze afschriften en het ons helpt om uw betaling te koppelen aan de juiste persoon.


Stichting Museum Valkenburg is door de belastingdienst aangewezen als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Een ANBI is vrijgesteld van schenkings- en successierechten. Uw bijdrage aan Museum Valkenburg is een mogelijke aftrekpost bij de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Kijk op www.anbi.nl en www.daargeefjeom.nl.

Wettelijke invulling van het begrip ANBI

In de wettelijke definitie is sprake van een ANBI als een instelling uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en voldoet aan een aantal bijkomende voorwaarden. Met een culturele ANBI bedoelen we een ANBI die actief is in de cultuursector. Hieronder vallen bijvoorbeeld theater-, dans en operagezelschappen, orkesten, muziekensembles, schouwburgen, bibliotheken, filmhuizen, poppodia en musea.

Fiscale voordelen ANBI’s op een rijtje

Bij een inzet van minimaal 90% voor een algemeen nuttig doel:
Een ANBI hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.

Uitkeringen die een ANBI doet in het algemeen belang zijn vrijgesteld van schenkbelasting.

Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (binnen de daarvoor geldende regels).

 

Onze ANBI gegevens