Disclaimer en Privacy

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Museum Valkenburg is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto’s, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via deze website op enigerlei wijze te verspreiden.

Museum Valkenburg besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Stichting Museum Valkenburg alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.

Privacy statement

WIE ZIJN WIJ?

Stichting Museum Valkenburg (verder te noemen Museum Valkenburg)
Grotestraat Centrum 31
6301CW Valkenburg aan de Geul
043 601 63 94
info@museumvalkenburg.nl
https://www.museumvalkenburg.nl
KVK: 41076485

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Museum Valkenburg verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Gegevens die u ons verstrekt middels reservering, contactformulier of aanmelding nieuwsbrief

WAAROM WE GEGEVENS NODIG HEBBEN

Museum Valkenburg verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • Ontvangen en beantwoorden contactformulieren
  • Verzenden van onze nieuwsbrief

HOE LANG WE GEGEVENS BEWAREN

Museum Valkenburg zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn: 6 maanden voor contactformulieren.

DELEN MET ANDEREN

Museum Valkenburg verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Voor het verzenden van onze nieuwsbrieven en persberichten maken we gebruik van MailChimp. De dataverwerkingsovereenkomst met MailChimp vindt u hier.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Museum Valkenburg gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Museum Valkenburg gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag op onze website geanonimiseerd bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@museumvalkenburg.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Stichting Museum Valkenburg zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGING

Museum Valkenburg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. We gebruiken bijvoorbeeld al enige jaren beveiligingscertificaten voor onze websites (zie slotje in uw browser).

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@museumvalkenburg.nl