Laden Evenementen

Oktober Mergelmaand 2016

Gedurende de gehele maand oktober zal Valkenburg in het teken staan van de Oktober Mergelmaand, dit jaar voor de 9e maal. Zo zullen er dagelijks diverse workshops, lezingen, rondleidingen en speciale tentoonstellingen plaatsvinden rondom dit thema. De organisatie is in handen van ‘MERGEL.NU’ Zie voor het programma www.mergel.nu (dus niet nl) > Oktober Mergelmaand.

Wie een kaartje koopt voor een activiteit in het museum, kan dit ook eerder of later op de dag gebruiken voor een bezoek aan de tentoonstellingen. In oktober zijn dat ‘Sjef Hutschemakers en zijn vrienden’ en ‘Harrie Geelen’. Een museumkaart geeft gratis toegang. Kinderen beneden de 12 jaar hebben gratis toegang.

Aan Oktober Mergelmaand doen allerlei stichtingen en verenigingen van Valkenburg mee. Het museum is een van de deelnemende partners. Wat zijn de activiteiten in en rond het museum?
—————————————-
Video over mergelbouw en vaste presentatie

Het museum zal op de 1e verdieping in een presentatie van de vaste collectie de ‘Krijttijd’ belichten. Ook zal er een video getoond worden over het ontstaan, de winning en toepassing van mergel.
—————————————–
Verhalen en vondsten uit Valkenburgs prehistorie met bezichtiging Rijksmonument Vuursteenmijntjes aan de Plenkertstraat

Donderdag 20 en 27 oktober 2016. Start 14.00 u. in Museum Land van Valkenburg

Organisatie: Stichting In onsen Lande van Valckenborgh in samenwerking met Museum Land van Valkenburg

Valkenburg heeft een mooie omgeving en rijke geschiedenis; het is een bijzonder stadje met kasteelruïne, wallen, stadspoorten, huizen en gebouwen van honderden jaren oud of heel nieuw. Mergelgroeven leveren (nog !) het materiaal dat Valkenburg tot mergelstad maakt: gebouwd op mergel, van mergel.

Te weinig bekend is Valkenburgs PREHISTORIE: lang vóór de Middeleeuwen, lang vóór de Romeinse tijd, was dit al een belangrijke plek in de regio. Niet vanwege de mergel, maar vanwege de vuursteen, die hier in de mergel gevonden wordt. Gelukkig is daarvan ook iets bewaard, namelijk veel artefacten, door mensen gemaakte voorwerpen van Valkenburgvuursteen. Neanderthalers en latere mensen lieten hier werktuigen achter; zo weten we dat Valkenburg al meer dan honderdduizend jaar door mensen bezocht wordt.

Van de overblijfselen uit de Valkenburgs prehistorie zijn de vuursteenmijntjes het meest opvallend. Meer dan vijfduizend jaar geleden al hakten onze verre voorouders schachten en gangen in de mergel op zoek naar vuursteen. Het Rijksmonument Vuursteenmijntjes aan de Plenkertstraat is uniek in Europa: vanaf de openbare weg kun je zo kijken in de gangen en schachten die er 5300 jaar geleden gemaakt zijn.

Over de prehistorie van Valkenburg en in het bijzonder over de vuursteenwinning worden in de zomer- en herfstvakantie powerpoint-presentaties gegeven in Museum Land van Valkenburg, gevolgd door een wandeling naar de mijntjes met nog meer verhalen en uitleg ter plekke, door deskundige gidsen van de stichting In Onsen Lande van Valckenborgh.

Voor de presentaties in de zomer of herfst vragen we je om je bij voorkeur aan te melden: bij Museum Land van Valkenburg: info@museumlandvanvalkenburg.nl (tel. 043 601 63 94) of bij de stichting IoLvV: info@iolvv.nl (tel. 043 6016494)

Toegang € 6,- (kinderen -12 gratis; museumkaart, begunstigerskaart en vriendenpas gratis). Het toegangskaartje is op de desbetreffende dag ook geldig voor de tentoonstellingen.

Stichting In onsen Lande van Valckenborgh: zie www.iolvv.nl.

————————————————————————
Inleiding + film over steenkolenmijnbouw

Op de zondagochtenden van 9 en 23 oktober van 10.30 u. tot 11.45 u. zal de Stichting Werkgroep Informatie Mijnbouw (WIM) in Museum Land van Valkenburg een inleiding houden over de steenkolenmijnbouw in Limburg, gevolgd door een film. Het geheel vindt plaats binnen het kader van Oktober Mergelmaand. De toegangsprijs is 6,- Met de museumkaart is de toegang gratis. Het toegangskaartje kan ook voor een museumbezoek later op de dag gebruikt worden. Aanmelding vooraf wordt op prijs gesteld: info@museumlandvanvalkenburg.nl 043 6016394
Het toegangskaartje is op de desbetreffende dag ook geldig voor de tentoonstellingen.

———————————————————————————————–
Archeologische Werkgroep Valkenburg actief in museum

Vanaf 12 oktober zal de Archeologische Werkgroep Valkenburg in Museum Land van Valkenburg elke woensdagmiddag in een open restauratieatelier vondsten uit Valkenburg restaureren. De ouderdom van het materiaal loopt uiteen van 50 tot ongeveer 800 jaar geleden. Bijzonder hieraan is dat bezoekers van het museum mogen meehelpen, voorzover de ruimte dat toelaat (max. 2 tegelijk). Het werk begint met het uitzoeken, sorteren en selecteren van een grote hoeveelheid scherven die gevonden zijn in en om het vroegere klooster St. Gerlach. Vervolgens zal alles gelijmd worden tot een kruik, schaal of bord, en in de vitrines van het museum getoond worden.

Meer informatie is te vinden in ‘Dagboek van een opgraving’, geschreven door Doeke Krikke, een van de leden van de werkgroep. Het boek is alleen nog in bibliotheken in te zien en als 2e hands verkrijgbaar.

——————————————
Bokkenweken

In de hele maand oktober kunnen de bezoekers van de Valkenburgse Bokkenweken een speurtocht lopen. Deze tocht zal ongeveer 1 uur duren. De benaming van de route is ‘De route van de schout’. Het startpunt van de speurtocht is het museum. Hier kunnen de bezoekers het formuliertje van de speurtocht ophalen. Het eindpunt van de speurtocht is Mysteryhouse. Hier wordt een ‘brievenbus’ verstopt, waar de kandidaten hun antwoorden kunnen inleveren om mee te doen voor een prijs.

Ook komen de groepen 7 en 8 van alle basisscholen in Valkenburg in actie. Van 17 tot 21 oktober komen zij van 08.45 tot 11.45 naar Museum Land van Valkenburg voor een dubbele activiteit , te weten een verteltocht met het thema de Bokkenrijders en het maken van beeldjes van klei voorstellende een Bok . De educatiecommissie van het museum werkt in dezen samen met het management van de gemeente Valkenburg. In totaal gaat het om ongeveer 250 leerlingen.

Deel dit bericht, kies je platform!

Entree voor het gehele museum:

  • € 8,00 p.p. (incl. gratis kopje koffie)
  • Studenten: € 4,00 p.p.
  • Museumkaart, begunstigerskaart, ICOMkaart en vriendenpas geldig
  • Kinderen tot 12 jaar onder begeleiding: gratis