Laden Evenementen

Museum Valkenburg toont van 5 mei t/m 9 juni 2019 in de Jacques Vonkzaal een intrigerende expositie van Karin van der Linden uit Weert.
Het werk van Karin ademt zowel qua uitvoering als thematisch een sfeer uit van herinneringen. Dit is in feite de essentie van het werk. Herinneringen bieden Karin vaste waarden, waarmee ze haar werk betekenis en richting geeft.

Karin van der Linden (1957) begint  met het maken van assemblages in 2010. Hiertoe verzamelt zij verweesde materialen: voorwerpen, of delen hiervan, met een verleden. Door ze samen te voegen, met elkaar te versmelten en er eigen creaties aan toe te voegen, ontstaan indringende sfeerbeelden.Haar recente werk laat een verschuiving zien naar het werken met- en het verwerken van textiel. Borduurwerk speelt een steeds grotere rol, zonder dat de beelden aan intensiteit inboeten.
De thema’s die zij in haar werk behandelt zijn onderwerpen uit het dagelijks
leven: de liefde, de dood, de levenscyclus en het loslaten. De mysterieuze levens van haar moeder en grootmoeder, alsmede de invloed die deze levens op haar eigen leven hebben gehad, koppelt zij in haar werk aan bovengenoemde thema’s.

Om het werk van Karin in te voelen is een stukje familiegeschiedenis essentieel: Haar grootmoeder Anna trouwt en vestigt zich begin twintigste eeuw in Duitsland. Uit dat huwelijk wordt een zoon geboren. Anna verlaat man en kind en vertrekt naar Nederland. Over het hoe en waarom heeft zij nooit gesproken. Ze krijgt een nieuwe relatie, vervalst haar naam en trouwt met hem. Samen krijgen ze een zoon. Het gezin vindt een onderkomen in een klooster in Krefeld en vermijdt zo een eventuele vervolging wegens bigamie. Het echtpaar leeft en werkt in het klooster en in 1921 wordt Maria er geboren, de moeder van Karin. In 1932 vertrekt het gezin uit het klooster naar Eindhoven. Maria is dan 11 jaar. Vele jaren later bezoekt Karin, tijdens vakanties met haar ouders, regelmatig het Duitse klooster. Zij herinnert zich vooral de donkere, beladen sfeer en de onbeantwoorde vragen: wat is er van de halfbroer van Maria geworden, en wat drijft een moeder ertoe om haar kind te verlaten en er zo volledig en definitief afscheid van te nemen…

Deel dit bericht, kies je platform!

Entree voor het gehele museum:

  • € 8,00 p.p. (incl. gratis kopje koffie)
  • Studenten: € 4,00 p.p.
  • Museumkaart, begunstigerskaart, ICOMkaart en vriendenpas geldig
  • Kinderen tot 12 jaar onder begeleiding: gratis