De Geologische Vereniging, afdeling Limburg verzorgt ook dit jaar een aantal zeer interessante lezingen en filmavonden tijdens hun maandelijkse bijeenkomst in het museum.

In 2024 gaan we van start op 9 januari met een filmavond over de wereld van de Dinosauriërs. De documentaires zijn van Duitse tv-serie uit 2023: ’Die Welt der Sauriër’. Op deze avond worden 2 delen getoond uit de serie. Aan bod komen de dinosauriërs met veren en vleugels, de triomf van deze specie. En daarna volgt de Mosasauriër, de heerser van de zee.

In februari vervolgen we de bijeenkomsten vanwege carnaval op de 3e dinsdag, 20 februari 2024. Deze avond staat in het teken van geologische monumenten in Zuid-Limburg verzorgd door Wiel Schins. Hij zal een bijzondere Cd-Rom toelichten. Hierop staat veel informatie in de vorm van kaartjes, tekeningen en tekst. Dat deze vastgelegde informatie is vastgelegd door Werner Felder en Peter Bosch maakt hem zeer interessant. Wiel Schins zal een toelichting geven over de plannen in de toekomst met deze informatie.

De bijeenkomsten van de Nederlandse Geologische Vereniging AFDELING LIMBURG worden iedere tweede DINSDAG van de maand gehouden, m.u.v. februari 2024. Iedereen is welkom voor vragen over de geologische vereniging, excursies, boeken, tijdschriften, mineralen, gesteenten en/of fossielen.