Museum Valkenburg presenteert van 5 juli t/m 4 oktober 2020 een bijzondere tentoonstelling van het werk van Patrick Creyghton (Nijmegen, 1934).

Een veertigtal schilderijen uit privébezit worden voor het eerst publiekelijk geëxposeerd, naast werken uit museumcollecties en uit het bezit van de kunstenaar.

Het Heuvelland in olieverf
Soms worden landschappen wel als schilderachtig gekenschetst. Sommige landschappen worden zelfs vereenzelvigd met een bepaalde schilder. Als het Limburgse Heuvelland aan een kunstenaar gepaard moet worden dan is Patrick Creyghton een van de meest gewaardeerde kunstenaars.

Voor meer informatie over deze tentoonstelling, kijk hier: https://www.museumvalkenburg.nl/agenda/patrick-creyghton-een-poetisch-realist/