De Geologische Vereniging, afdeling Limburg verzorgt ook dit jaar weer een aantal zeer interessante lezingen. De bijeenkomsten van de Nederlandse Geologische Vereniging AFDELING LIMBURG worden iedere tweede DINSDAG van de maand gehouden. Iedereen is welkom voor vragen over de geologische vereniging, excursies, boeken, tijdschriften, mineralen, gesteenten en/of fossielen.

10 maart De dodo: levenslessen van een uitgestorven icoon (Leon Claessens)

De dodo, een uitgestorven loopvogel die alleen op het eiland Mauritius voorkwam, is een van de bekendste uitgestorven dieren wereldwijd, maar zijn verhaal is een opeenstapeling van tragedies. In deze lezing zal Leon Claessens, hoogleraar paleontologie aan de universiteit Maastricht, vertellen over nieuwe fossiele ontdekkingen en paleontologische inzichten over de dodo.

14 april De Krijt/Paleogeen-grens bij Geulhem (Jan Smit)

Aan het einde van het Krijt slaat een meteoriet in nabij het huidige Yucatan in Mexico. Dit heeft catastrofale effecten tot gevolg.. Nabij ons Limburgse Geulhem is op 2 plaatsen het einde van het Krijt in het gesteente waarneembaar. Tijdens deze lezing vertelt Jan Smit, emeritus hoogleraar van de Vrije Universiteit Amsterdam, over de plekken waar hij onderzoek heeft verricht.

12 mei Jaarvergadering en worden dia’s ‘uit de oude doos’ getoond door Wiel Schins.

09 juni Het Carboon: Een inleiding, met nadruk op de Limburgse fossielen uit het late Carboon en een beetje actualiteit (Bart Vernooij)
Tijdens de lezing wordt aandacht geschonken aan de belangrijkste geologische, ecologische en paleontologische basiskenmerken van het Carboon. Aan de hand van in Zuid-Limburg gevonden fossielen (plantenafdrukken en overblijfselen van dierlijk leven) wordt het verhaal van het Carboon geïllustreerd. Eveneens zal aan de hand daarvan een overzicht worden gegeven van de wetenschappelijke ontwikkelingen in binnen en buitenland en de nog niet opgeloste vragen.

In juli en augustus zijn er geen bijeenkomsten.

08 september Het Maastrichtian Geoheritage Project: een introductie, eerste resultaten en toekomstplannen (Johan Vellekoop)

De Krijtgesteentes in Zuid-Limburg spelen een belangrijke rol in het internationaal geologisch en paleontologische onderzoek naar het einde van het Krijttijdperk. Toch wordt de toegang tot deze gesteentes steeds beperkter, omdat de exploitaties van belangrijke groeves als Blom, Curfs en ENCI tot een einde gekomen zijn. In zijn lezing zal Johan ingaan op de gebruikte methodes en de eerste resultaten presenteren, op basis van materiaal dat de afgelopen jaren is verzameld in verschillende groeves tijdens het Maastrichtian Geoheritage Project.

13 oktober Vondsten van de Werkgroep Krijt Limburg

Sinds 2019 bezoekt de Werkgroep Krijt Limburg (WKL) van onze vereniging naast de kalksteengroeve van de ENCI bij Maastricht ook de kalksteengroeves CBR-Lixhe bij Loën en CBR-Romontbos bij Eben-Emael. Tijdens deze presentatie wordt aan de hand van foto’s een overzicht gegeven van de mooiste en interessantste vondsten uit deze groeves. Deze presentatie is een aanrader om een beeld te krijgen van de ‘gebruikelijke’ fossielen die worden gevonden, maar ook van de speciale vondsten die wetenschappelijk van belang kunnen zijn.

10 november Een walvis uit de Sint-Pietersberg? Ja hoor, en dan ook nog een oerwalvis ( John Jagt )

Al in het voorjaar van 1979 werden in de voormalige ENCI-groeve, diverse rib fragmenten en een wervel van de ‘ENCI walvis’  gevonden.  Walviskenners Mark Bosselaers en Henk Jan Vliet lieten er hun oog op vallen. Wat hun algehele lichaamsbouw betreft deden soorten uit de familie Basilosauridae heel sterk denken aan mosasauriërs. Een zoektocht naar de ouderdom van de ENCI walvis…

08 december  Microscoopavond (Werkgroep Mineralen)

Enkele leden van de Werkgroep Mineralen nemen deze avond stereomicroscopen mee, waarmee de aanwezigen eigen vondsten van fossielen, mineralen of stenen in detail kunnen bekijken. Bij vergrotingen van 10 tot 100 maal kunnen de objecten in ‘stereo’, dus met beide ogen tegelijk, worden bekeken. Hierdoor zie je echt ‘diepte’ in het beeld. Ook worden er op laptop foto’s van micromineralen uit de collecties van leden van de werkgroep getoond.

Wanneer: Iedere 2e dinsdag van de maand
Aanvang: 19.30 uur
Plaats:  Museum Valkenburg, Grotestraat-centrum 31, Valkenburg

Wijzigingen in bovenstaand programma zijn voorbehouden maar zullen, zo mogelijk, tijdig worden aangekondigd.

Zie ook onze website: https://geologie.nu/regionaal/ngv-afdeling-limburg-homepage/