Naast de vele exposities organiseert Museum Valkenburg steeds vaker lezingen over actuele thema’s. Op zondagochtend 14 januari stond het thema dementie centraal. Ruim 70 deelnemers waren hierbij aanwezig.

Prof. Dr. Frans Verhey, hoogleraar MUMC, voormalig hoofd Alzheimer Centrum Limburg, lichtte in een interessante lezing de historische ontwikkeling van de ziekte Alzheimer toe. Daarnaast gaf hij ook preventieve maatregelen waaronder een gezonde levensstijl maar ook nieuwsgierig blijven en sociale contacten onderhouden. Desondanks stijgt de kans op Alzheimer naarmate we ouder worden. Ook is er nog geen medicijn. Desalniettemin blijft het investeren in onderzoek naar deze ziekte noodzakelijk. Het museum heeft tijdens de looptijd van de expositie Tabula Rasa over dementie gecollecteerd voor Alzheimer Onderzoekfonds Limburg.

Raadpleeg onze website voor meer informatie over toekomstige lezingen en exposities in Museum Valkenburg.