Op 9 april 2024 wordt in het museum een lezing gegeven over de laatste onderzoeksresultaten van het Maastrichtien door John Jagt van het Natuurhistorisch Museum Maastricht. Het Maastrichtien is de laatste periode in het geologisch tijdperk Krijt, de tijd van Mosasaurussen.

Het “système maestrichtien” is in 1849 door professor André Dumont geïntroduceerd. Hij beschreef de geologie van België en daarbij ook het grensgebied met Nederland. Het stratotype van het Maastrichtien is aanwezig in de wand onder de hoeve Lichtenberg. In de 25 jaar na de laatste jubileumviering is er veel onderzoek verricht en vooruitgang geboekt. Verder verschenen er veel nieuwe publicaties over fossielen. Tijdens de bijeenkomst wordt een speciale uitgave van het Netherlands Journal of Geosciences gepresenteerd, over diverse stratigrafische en paleontologische aspecten van het Maastrichtien.

Op 14 mei 2024 houdt de Geologische vereniging Nederland afdeling Limburg haar jaarvergadering. Aansluitend zijn er besprekingen van meegebrachte vondsten en eventueel het tonen van filmpjes of korte presentaties.

Bijeenkomsten van de Nederlandse Geologische Vereniging AFDELING LIMBURG worden gehouden op de tweede DINSDAG van de maand en beginnen om 19.30 uur in het Museum Valkenburg, deur linksonder naast de hoofdingang. Ook niet-leden zijn van harte welkom. Heeft u vragen over de geologische vereniging, excursies, boeken, tijdschriften, mineralen, gesteenten en/of fossielen, kom dan eens naar deze bijeenkomsten.