Het bestuur van de vereniging Mergel.nU heeft laten weten de vereniging en bijbehorende website op te gaan heffen. Dat was voor het team van Museum Valkenburg even schrikken, immers is mergel.nu een Unesco Digitaal Erfgoed en de strekking van de website past in het erfgoed beheer van ons museum. Daarom heeft Museum Valkenburg besloten de waardevolle website over te nemen en te verhuizen naar het eigen digitale platform. Hiermee is de website gered van de ondergang en tevens direct technisch beveiligd middels een beveiligingscertificaat (“slotje” in je browser).

Geen opvolging

De vereniging Mergel.nU is al bijna 15 jaar verantwoordelijk voor de website onder bezielende leiding van Hélène Hoenjet. Deze website bevat waardevolle informatie over mergel, de toepassing ervan in Valkenburg aan de Geul en alle cultureel-historische aspecten daaromheen. Het bestuur van de vereniging kon door hoge leeftijd, gezondheidsproblemen en gebrek aan opvolging niet meer langer instaan voor het “in de lucht” houden van de website. Het team van Museum Valkenburg voelde de verantwoordelijkheid om hier actie op te ondernemen. Ondertussen is de website technisch overgedragen en is nu veilig gehost op het digitale erfgoed platform van het museum.

Herbouw

Technisch gezien is de website Mergel.nU ook aan vernieuwing toe. De afgelopen jaren kon het niet meegaan in de  ontwikkelingen en is dus bijv. moeilijk te lezen op een smartphone en niet meer te onderhouden. Een werkgroep van het museum is samen het Hélène Hoenjet en Aschwin Gullikers (Mergelrijk) begonnen aan een project om de website opnieuw te structureren en vanaf de grond af opnieuw te bouwen op toekomstbestendige technieken. Binnenkort meer hierover.