Museum Valkenburg verzamelt en beheert vele kunstwerken van regionale kunstenaars met als doel het kunst- en cultureel erfgoed veilig te stellen en te tonen aan publiek. Afgelopen jaren hebben wij enkele bijzondere kunst schenkingen van de Rabobank Limburg mogen ontvangen.

Het betreft twee grotere werken van Charles Eyck, daterend uit 1965.

Een doek, getiteld Eindhoven in 1948, laat de Brabantse lichtstad zien na de oorlogsjaren.

Charles Eyck, Eindhoven in 1948, 1965, 152x87cm

Het andere doek toont een dorpsgezicht met weg en kerktoren in Limburg. Als u dit dorpsgezicht herkent, wilt u dat ons dan laten weten via info@museumvalkenburg.nl ?

Charles Eyck, zonder titel, 1965, 153x88cm

Recentelijk schonk de Rabobank ons een werk van de Heerlense kunstenaar Will Eggen.

Het stilleven uit 1985 laat vermoedelijk een hoek uit het atelier zien.

Will Eggen, zonder titel, 1985, 124x104cm

Wij zijn de Rabobank zeer erkentelijk voor deze schenkingen en zullen goed voor ze zorgen.