De Nederlandse Geologie Vereniging afdeling Limburg kreeg onlangs een enorm grote collectie van oud-lid wijlen dhr. van lJsselstein aangeboden. Het betreft stukken uit zowat alle geologische tijdperken. Speciale belangstelling had hij voor gesteenten van de Brunssumerheide, vaak prachtig geslepen. Mooie fossielen met name uit Carboon en Krijt hoorden ook tot zijn verzameling. We komen de naam Van lJsselstein tegen in de Sprekende Bodems van 1978-1993. Hij was o.a. secretaris van de Werkgroep Mineralen. Wiel Schins, voorzitter van de verenging, zal een toelichting geven op de verkregen collectie.Ook niet-leden zijn van harte welkom. Heeft u vragen over de geologische vereniging, excursies, boeken, tijdschriften, mineralen, gesteenten en/of fossielen, kom dan eens naar deze bijeenkomsten.

Bijeenkomsten van de Nederlandse Geologische Vereniging AFDELING LIMBURG worden gehouden op de tweede DINSDAG van de maand en beginnen om 19.30 uur in het Museum Valkenburg, hoofdingang.

Zie ook de website: van de Geologische Vereniging Nederland afdeling Limburg

https://geologie.nu/regionaal/ngv-afdeling-limburg-homepage/