De Grotestraat Centrum van Valkenburg is in het verleden vaker het decor geweest van hoogwater. Plotse dooi zorgt in januari 1914 voor een snel stijgende Geul. “Het was nacht, toen de beemden waren volgeloopen en het water achter het hotel Palanka doorbrak op het Walramplein. De Maasbode rapporteert: “De Geul is oet.., klonk het rond en om”.

In juni van dat jaar verandert de Grote Straat in een grote modderpoel na een ‘verschrikkelijk’ onweer, vergezeld van hevige regen. “’t Was alsof de Geul door Valkenburgs straten stroomde, medevoerend ontzettende massa’s slik,” schrijft de Limburger Koerier. Aanleiding voor de Valkenburgse fotograaf Joh. Cohnen om een iconische foto te maken.

Vanaf het postkantoor – maakt nu onderdeel uit van het museumpand – tot de Geulbrug is de slikmassa een halve meter dik.

Joh. Cohnen legt ook de grote overstroming rond oud en nieuw 1917 op de gevoelige plaat vast. “Het personeel van het postkantoor vlucht op stoelen en tafels” bericht de Courant. In de Sint-Nicolaaskerk drijven stoelen en banken rond. Met de stroom meegevoerde bomen slaan bruggetjes weg.

Tijdens de bijzondere expositie ‘Crises en Catastrofes’ in Museum Valkenburg kan jong en oud nog tot en met 16 augustus kennis nemen van alle rampen van Valkenburg.