Deze week kunt u voor het laatst de mooie tentoonstelling ‘Open je hart’ van Ilse Wielage en Vivianne Schuijren bewonderen in de bovenzaal van het museum.  Graag licht Vivianne Schuijren haar kunstwerk ‘Nous Erôn’ uit.

“Het thema dat als een rode draad door al mijn werk loopt vanaf het begin tot heden is tegenstellingen. De relatie er tussen, het spanningsveld van beide, hun verhouding tot elkaar en het evenwicht tussen tegenstellingen. Dit geldt zowel voor werk uit mijn figuratieve periode, alswel voor  de steeds verder gaande abstractie ervan.

Met tegenstellingen bedoel ik alle soorten tegenstellingen die wij kennen, bijv dag en nacht, mannelijk, vrouwelijk, yin en yang, goed en kwaad, binnen en buiten wereld, microsoft en macros en zo kunnen we nog een hele poos door gaan. Tenslotte leven we in een duale wereld. Deze tegenstellingen vertaal ik al beeldhouwer in vormtaal: hoekig en rond, bol en hol, massa en lege ruimte enz.

In deze sculptuur met de titel ‘Nous Erôn’ ( geest die vanuit liefde gedreven wordt)

Geest en gevoel, komt dit op een ritmische wijze tot uitdrukking.

Voor mij is zij de belichaming van mijn eigen scheppingskracht. Hoe een creatief idee tot manifestatie komt.

Een energie die vanuit de aarde door mijn benen omhoog golft en stuwt. En mij vanuit mijn buik voorwaarts trekt,  vast beraden om te handelen naar dit gevoel. Ze loopt haar pad naar realisatie. Haar boven lichaam heeft letterlijk positieve en negatieve indrukken en haar hoofd heeft alleen een rechterkant, in deze hersenhelft zit ons creatieve vermogen. De hoekige en scherpe lijnen, vertalen de aspecten van onze linker hersenhelft:  ordenen, structureren, vakmanschap, techniek enz.. Haar houding straalt daadkracht uit. De ronde en golvende lijnen zijn vrouwelijk, landschappelijk en verwijzen naar gevoelens en een stromende energie, the flow, die ik met mijn geest richting geef. Al deze aspecten huizen in mij, in ieder van ons, en zij werken in mij samen om een sculptuur te maken. De kleur van de sculptuur, de patina, is een directe verwijzing naar de natuur, naar natuurlijke processen.

Deze sculptuur heb ik zowel in brons als in steen uitgevoerd. “