Op de Middenverdieping in ons museum is een kerstvoorstelling te zien van Charles Eyck.

Charles Eyck heeft vele malen het kerstverhaal uitgebeeld zoals in glas-in-loodramen in kerken te Maastricht (Sint Matthias) en Valkenburg (Sint Jozef). De uitgestalde kerstgroep in ons open depot De Schatkamer is door Eyck omstreeks 1930 uit hout vervaardigd. Het bestaat uit 18 figuren en een kribbe. Het museum ontving de groep in 2010 als schenking.

De kerststal is een eeuwenoude traditie uit de tijd van de heilige Franciscus van Assisi (rond 1223). Na een vroege Europese traditie van levende kerststallen in en buiten de kerk, schakelde men later voor het gemak over op opgezette dieren en houten figuren. Het gebruik van kerststallen binnenshuis – aanvankelijk alleen voor de gegoede burgerij – won in de twintigste eeuw steeds meer terrein.

Voor het opbouw van de beeldengroep geldt een vast stramien. Eerst wordt de stal met os neergezet. In de loop van december naderen Jozef en Maria met ezel de stal, op kerstavond wordt kindeke Jezus in de kribbe gelegd en verschijnt de engel. Herders en schapen volgen op Eerste Kerstdag. De drie koningen komen volgende dagen steeds dichterbij en bereiken op 6 januari (Driekoningen) de stal. Dan is de kerstgroep compleet en blijft deze officieel tot 2 februari staan (Maria Lichtmis).

Bent u nog op zoek naar kunstzinnige kerstkaarten of een bijzonder kerstcadeau, bezoek dan ook onze museum shop (vrij toegankelijk).