Op woensdag de 23ste oktober bezocht de jeugd van groep 7 en 8 van Basisschool Valkenburg als onderdeel van een grote belevingstocht ook onze tentoonstelling We do Remember in ons Museum en in de Post.

Met groot plezier hebben David Loozen, Michael Wansink, Annie Essers en Willem Vermeer de kinderen daar verhalen verteld over de bezettingstijd en de bevrijding van Valkenburg. Opvallend waren hun luisterdiscipline en interesse.

Deze wederzijdse kennismaking- de kinderen met het museum en onze begeleiders met belangstellende kinderen- smaakt zeker naar meer. We gaan zo spoedig mogelijk met de scholen aan tafel om deze ontmoeting te evalueren en een vervolg te bespreken.