Museum Valkenburg is een vrijwilligersorganisatie met als doel om het museum in stand te houden om de geschiedenis en oorsprong van Valkenburg te vertellen én de bezoekers te trakteren op bijzondere kunst en cultuur vanuit Zuid-Limburg. Zonder subsidiënten, sponsoren, ‘vrienden’ en begunstigers kan het museum niet bestaan.

De gemeente Valkenburg aan de Geul subsidieert het Museum met ongeveer € 50.000 per jaar. Maar het Museum moet zelf elk jaar ook € 50.000 bij elkaar zien te krijgen door bezoekersinkomsten, subsidies, bijdragen van Vrienden en Begunstigers en door sponsoring. Om de inrichting en collectie actueel te houden zijn continue investeringen noodzakelijk. Hiervoor worden grote en kleine sponsors gezocht. Wilt u meedoen?

Het Museum kent hoofdsponsors, met vermelding op alle museumuitingen, in de categorieën:

Goud : vanaf € 30.000
Zilver: vanaf € 15.000
Brons : vanaf € 5.000

Naam geven aan een zaal : € 5.000; de naam van de sponsor wordt vermeld op een plaquette.
Sponsoring van bedragen tussen € 500 en € 5.000 wordt vermeld bij de betreffende tentoonstelling of ander evenement.

Sponsors van € 50 – € 500 worden als begunstiger vermeld op het bord in de gang ‘The Wall of Fame’.

De belastingdienst vermenigvuldigt uw gift zelfs. Mooi toch!

Schenken en nalaten

Het Museum heeft de ANBI-status: elke gift is aftrekbaar, maar daarbij geldt een drempel en een maximum. Het gehele bedrag zonder beperkingen aftrekken kan door ‘schenking bij acte’. Hoe? U komt schriftelijk met het Museum overeen vijf jaar lang een bepaald bedrag te schenken. Dan kan dit bedrag elk jaar in zijn geheel fiscaal worden afgetrokken. Het betreffende formulier kan men downloaden op de site van de Belastingdienst: https://www.belastingdienst.nl  .

Goede doelen ontvangen vaak een legaat of (een deel van) een erfenis. Voor een dergelijke schenking moet men wél naar de notaris. Deze bestuursleden van het Museum kunnen u daarover informeren:

De heer Mr. F.E. Boon, bestuursvoorzitter
De heer K. Damhof, penningmeester