—– PERSBERICHT —–

‘IN DIALOOG’

Museum Valkenburg toont van 21 januari t/m 31 maart 2024 in de bovenzaal van het museum een expositie met kunstwerken van Ans Repkes.

Bij de kunstobjecten van Ans Repkes (1954), staat de mens en de wereld  centraal. Zij legt actuele maatschappelijke onderwerpen en menselijke gevoeligheden in de samenleving bloot, waaronder de restrictie in vrije communicatie, evenals het misbruiken van macht binnen religieuze instituties. Bij het tot stand komen van haar werken, gebruikt ze bij voorkeur natuurlijke materialen. Per kunstwerk wil ze het gebruik van verschillende materialen zoveel mogelijk beperken om een zekere eenvoud te krijgen en het werk  daardoor kracht te geven. Ritme en herhaling zijn beeldende kenmerken van zowel haar twee- als driedimensionaal werk.

Ans Repkes laat in haar expositie een aantal werken zien van de afgelopen 10 jaar. In deze periode heeft ze aan diverse thema’s gewerkt. Zo heeft ze  een aantal werken gemaakt over communicatie. Het niet kunnen/mogen communiceren, leidde bij Ans tot werken waarin mensen zich niet kunnen uiten omdat ze zich in een machteloze positie bevinden ten opzichte van gezagdragers en vaak niet gehoord worden. Het thema onvrijheid is een ander aspect wat haar bezig houdt. Het betreft mensen die leven in een wereld die in brand staat. Zij die vervolgd en onderdrukt worden voor hun politieke overtuiging, religie, seksuele geaardheid, de onvrijheid van vrouwen en mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en natuurgeweld. De werken van de afgelopen 2 jaar voeren expliciet terug naar communicatie. Hierbij maakt Ans gebruik van het brailleschrift. Voor zienden lijkt dat abstract, voor blinden is het echter een concrete tekst met een diepere laag.

Bij het tot stand komen van al haar werken gaat Ans in dialoog met zichzelf  en vraagt zich af hoe zich te uiten in haar kunst. Daarnaast hoopt ze dat de beschouwer in dialoog gaat met zichzelf, maar ook dat het een uitnodiging is om de dialoog met de ander aan te gaan, de ander te ontmoeten, te luisteren, te proberen raakvlakken te vinden en zo de eigen opvattingen te verruimen.

In Museum Valkenburg zijn er zowel twee- als driedimensionale werken te zien, assemblages en installaties. De kunstwerken die Ans Repkes maakt hebben vrijwel allemaal een diepere betekenis, een grote sociale betrokkenheid en zijn veelal zeer geëngageerd. Haar tentoonstelling wordt op 21 januari om 15 uur door Paul Willms geopend en is daarna nog tot en met 31 maart te zien.

—– NOOT VOOR DE REDACTIE —–

Voor nadere inlichtingen over dit evenement en/of interviews kunt u contact opnemen met: curator Resi Vervoort-Stevens tel 06 2244 6855.

Museum Valkenburg
Grotestraat Centrum 31
6301CW Valkenburg aan de Geul

043 601 6394

info@museumvalkenburg.nl

https://www.museumvalkenburg.nl

Beeldmateriaal kunt u downloaden via onderstaand ‘Media Pack’.