—– PERSBERICHT —–

Crises en Catastrofes in Valkenburg

Bij Museum Valkenburg is van 30 april t-m 16 juli de expositie Crises en Catestrofes in Valkenburg te zien over rampen door de eeuwen heen in Valkenburg en omgeving.

Met de watersnoodramp van 2021 nog vers in het geheugen heeft Museum Valkenburg het initiatief genomen tot het organiseren van een speciale tentoonstelling. Want was die overstroming wel zo uniek? En wat voor andere rampen hebben Valkenburg in de loop der tijd wel niet getroffen?

Een inventarisatie leidde tot zo’n breed scala aan gebeurtenissen, dat er gemakkelijk een hele tentoonstelling aan kan worden gewijd. Om een beeld te geven: al 66 miljoen jaar geleden trof de meteorietinslag bij Mexico de hele wereld, dus ook Valkenburg. In de Geulhemmergroeve zien we daar een getuigenis van. En zo peddelen wij verder, van de wateroverlast die al eeuwen regelmatig terugkeerde, de stadsbranden in 1773 (nu 250 jaar geleden) en 1847, de ontploffingen van de Polfer(=kruit) molen, Nederlands eerste auto-ongeluk in 1901, tot de bezettingsjaren in de 2e Wereldoorlog en de rellen in de jaren ’70. Deze en vele andere dramatische feiten heeft het museum in kaart gebracht en met behulp van andere musea kunnen visualiseren.

Natuurlijk wordt er ook aandacht besteed aan de manier waarop men dacht toekomstige catastrofes te voorkomen en hoe men daar nu over denkt. Men zegt wel eens: geschiedenis is in wezen de geschiedenis van rampen. Valkenburg heeft bewezen dat men die altijd weer te boven kwam en als de bekende Phoenix uit de as wist te herrijzen. Een expositie van veerkracht dus. Zeker ook voor de jeugd is deze tentoonstelling een spannende ervaring!

Bezoek onze website voor meer informatie over de expositie.

Afbeelding foto J.Cohnen jr.

—– NOOT VOOR DE REDACTIE —–

Voor meer informatie over deze tentoonstelling kunt u contact opnemen met:

Museum Valkenburg
Grotestraat Centrum 31
6301CW Valkenburg aan de Geul

043 601 6394

info@museumvalkenburg.nl

https://www.museumvalkenburg.nl

Beeldmateriaal kunt u downloaden via onderstaand ‘Media Pack’.