—– PERSBERICHT —–

Een kijkje achter de coulissen

Unieke expositie van langdurige bruiklenen in Museum Valkenburg

In Nederland bevindt zich een rijke verzameling van kunst- en andere erfgoed collecties in openbaar bezit, de Collectie Nederland. Dit kostbare bezit is van én voor iedereen. Museum Valkenburg heeft afgelopen  jaren veelvuldig  aanspraak gemaakt op bruiklenen voor tentoonstellingen uit deze Collectie Nederland. Een twintigtal werken bleef in langdurige bruikleen in het depot van het museum.  Die werken, van onder meer Lei Molin, Ger Lataster, Jef Diederen, Frans Vos en Gèr Boosten, vormen de kern van de tentoonstelling.

Naast deze unieke bruiklenen aanvaardt Museum Valkenburg ook schenkingen als deze in het tentoonstellingsbeleid passen. Zo beschikt het museum over een collectie van bijzondere schilderijen en archeologische voorwerpen. Vanwege de sluiting van diverse regiokantoren van de Rabobank mocht het museum een schenking aanvaarden uit  de  verzameling van de bank o.a.  een viertal schilderijen van Charles Eyck. De opheffing van een klooster in Brabant  leverde belangrijke aanwinsten voor het museum op, zoals twee monumentale werken van Charles Eyck, en uit andere schenkingen een portret van Charles Eyck, geschilderd door Hans Truyen en werk van Karin Eyck.

De aanvaarding van nalatenschappen maakt het museum tot een bewaarplaats van kunst die de moeite van het conserveren waard is. Het museum beschikt o.a. over een bijzondere collectie van 60 schilderijen van privéverzamelaar Giel Schoonbroodt, herkenbare landschappen en dorps- en stadsgezichten geschilderd door niet-Limburgers, de collectie Guillaume Stassen en meer dan honderd werken van Jan van Helden.

Deze unieke werken en een substantieel aantal archeologische schenkingen zijn te zien in de Grote Zaal van Museum Valkenburg van 29 januari tot en met 16 april 2023.

De expositie wordt geopend op zondag 29 januari om 14.00 uur door de bestuursvoorzitter van het museum: Franklin Boon.

—– NOOT VOOR DE REDACTIE —–

Voor meer informatie over deze tentoonstelling kunt u contact opnemen met Resi Vervoort-Stevens tel. 06 2244 6855 of met Museum Valkenburg:

Museum Valkenburg
Grotestraat Centrum 31
6301CW Valkenburg aan de Geul

043 601 6394

info@museumvalkenburg.nl

https://www.museumvalkenburg.nl

Beeldmateriaal kunt u downloaden via onderstaand ‘Media Pack’.