—– PERSBERICHT —–

‘Rob Graafland pionier van het Limburgse schilderleven in Museum Valkenburg’

Met deze tentoonstelling richt Museum Valkenburg de focus op de kunstenaar die mag worden beschouwd als de grondlegger van de opbloei van het artistieke leven in Maastricht. Aan de hand van ruim vijftig schilderijen en aquarellen wordt de ontwikkeling van de schilder Rob Graafland geschetst.

Te zien van 23 oktober 2022 tot en met 22 januari 2023

Artistieke ontwikkeling

Een enkel bewaard gebleven werk uit de eerste jaren van zijn artistieke carrière laat de Hollandse romantisch-impressionistische traditie zien waarin Graafland werd opgeleid aan de Amsterdamse Rijksacademie. Vaak is het coloriet somber, een enkele keer is het palet warmer en kleurrijker.

Zijn vertrek naar Maastricht in 1898, om in deze in artistiek opzicht slapende provinciestad docent tekenen te worden aan het nieuw opgerichte Stadsteekeninstituut, bracht hem in artistiek opzicht in een isolement.

Het uitbundige coloriet en de snelle, brede penseelvoering in het werk van Jan Sluyters en Leo Gestel inspireerde Graafland om de traditie achter zich te laten en ook de nieuwe weg van het luminisme in te slaan.

In 1910 was hij mede-oprichter van de Limburgse Kunstkring en werd de eerste expositie gehouden in de Dominicanerkerk in Maastricht. De Limburgse Kunstkring is nog steeds actief.

In 1913 werden de kleuren lichter, de penseelstreken minder ruig en de onderwerpen symbolistisch. Met name dat laatste is een opmerkelijke omslag in het werk van de kunstenaar die er voorheen van overtuigd was dat je als schilder slechts dát kon weergeven wat je in de werkelijkheid waarnam: landschappen, stadsgezichten en portretten. De schilderijen uit deze periode, die titels kregen als ‘Young love’ en ‘Levensvreugde’, vertonen verwantschap met het romantische, vergeestelijkte werk van de Italiaanse symbolist Adolphe Monticello (1824-1886).

Na verhuizing van het echtpaar Graafland-Duquesne naar Vught werd Graafland echter een heuse ‘society-schilder’.

In de zes jaar die Rob Graafland nog leefde, maakte hij een imposante hoeveelheid schilderijen. Niet alleen portretteerde hij de gegoede burgers van Vught, gezeten achter hun bureaus, schilderde hij hun kinderen als communicantjes, hun dochters terwijl zij dromerig over het landschap uitstaarden en hun echtgenotes als vurige amazones. Daarnaast schilderde hij naakte vrouwen en extatische danseressen.

Rob Graafland als leermeester

Schilder en illustrator jonkheer Rob Graafland verliet in 1898 als 23-jarige Amsterdam om in Maastricht docent tekenen te worden aan het nieuw opgerichte Stadsteekeninstituut, waaraan jonge ambachtslieden zich in de avonduren bekwaamden in de technische vaardigheden van het tekenen. In 1902 riep Graafland daarnaast de Zondagsschool voor Decoratieve Kunsten in het leven, waaraan hij zijn beste leerlingen van het Stadsteekeninstituut leerde tekenen en schilderen naar de natuur.

In de daaropvolgende twee decennia stond Graafland aan de basis van de opbloei van de schilderkunst in Zuid-Limburg. Dankzij zijn teken- en schilderlessen én de algemene vorming die hij zijn Zondagsschool-leerlingen, de meesten jonge ambachtslieden met een toekomst in de Maastrichtse aardewerkindustrie of het vak van decoratief huisschilder, meegaf, kozen veel van die leerlingen, waaronder Henri Jonas, Jos Postmes, Jan Grégoire en Edmond Bellefroid, later voor een toekomst als beeldend kunstenaar.

MD 08.08.2022

“Rob Graafland, pionier van het Limburgse schilderleven” is te zien in Museum Valkenburg van 23 oktober 2022 tot en met 22 januari 2023. De opening vindt plaats op zondag 23 oktober om 15.30 uur.

—– NOOT VOOR DE REDACTIE —–

Voor meer informatie of foto’s over deze tentoonstelling kunt u contact opnemen met Resi Vervoort-Stevens tel. 06 2244 68 55 of met Museum Valkenburg:

Museum Valkenburg
Grotestraat Centrum 31
6301CW Valkenburg aan de Geul

043 601 6394

info@museumvalkenburg.nl

https://www.museumvalkenburg.nl

Beeldmateriaal kunt u downloaden via onderstaand ‘Media Pack’.