—– PERSBERICHT —–

Lezing over de Bokkenrijders binnen de Landen van Overmaas

Legende mythe of werkelijkheid?

Op zaterdag 21 oktober om 14 uur vindt in Museum Valkenburg een lezing plaats over de Bokkenrijders door Godfried (Frits) Schoonbrood,  voorzitter van Sjtichting Genealogiek Sjènne (SjtiGS).

Er bestaat nauwelijks een onderwerp uit de Zuid-Limburgse geschiedenis dat met zoveel sagen, legenden en spannende verhalen omgeven is als dat van de Bende van de Bokkenrijders. Deze ‘godlooze bezwoorne bande van naghtdieven ende knevelaers’ plunderde in de 18de eeuw kerken, pastorieën en boerderijen. Met slachtoffers werd niet zachtzinnig omgegaan. Evenals de heksen zouden de Bokkenrijders een verbond met de duivel hebben gesloten, waartoe zij een eed op onder meer een dode hand aflegden. Eind 1742 werd het eerste lid van de bende gearresteerd, gedetineerd en onder folter verhoord op het kasteel van ‘s-Hertogenrade. Het folteren had tot gevolg, dat steeds meer namen van bendeleden uit de streek werden genoemd.

Het is niet verwonderlijk dat er over dit geheime roversgenootschap veel boeken zijn geschreven en zijn geschiedenis tot het Limburgs immaterieel cultureel erfgoed behoort. Naast romans verschenen vanaf het einde van de 18de eeuw wetenschappelijke publicaties op basis van bronnenonderzoek. Helaas richtten deze publicaties zich voornamelijk op de gepleegde criminele delicten en op de vervolging en bestraffing van bendeleden. Een integrale zienswijze ontbrak en daarmee fundamentele informatie voor een gedegen verklaring wat betreft het ontstaan en de vervolging van dit bendewezen. Integraal, omdat inzicht in de staatkundige situatie, in de sociaaleconomische omstandigheden en in het geldende rechtssysteem onmisbaar is voor een juiste interpretatie van dit bendewezen. Daartoe noodzakelijk is eveneens inzicht in de invloed van het feodalisme, de inquisitie en de Middeleeuwse theatrale straffen. Voor een gedegen integrale beschouwing van dit bendewezen startte Godfried (Frits) Schoonbrood als voorzitter van Sjtichting Genealogiek Sjènne (SjtiGS) in 2008 een breedvoerig onderzoek. Naast een uitgebreid literatuuronderzoek besteedde hij veel tijd aan een uitvoerig en zorgvuldig archiefonderzoek. Zijn onderzoeksresultaten publiceerde hij in een boek met de titel: ‘De Bokkenrijders met de Dode Hand. Ontstaan en vervolging van het banditisme in en rondom Zuid-Limburg in de 18de eeuw’.

In het boek, met een omvang van 832 pagina’s, zijn de door de bende verrichte criminele delicten beschreven op basis van betrouwbare slachtoffer- en getuigenverklaringen. Door een gedetailleerde beschrijving van de strafprocessen binnen een aantal jurisdicties – op basis van zowel archiefbronnen als literatuur – wordt de gevolgde werkwijze van álle lokale rechtbanken binnen de Landen van Overmaas inzichtelijk. Dit leidt tot fascinerende gevolgtrekkingen! Vele spannende sagen, legenden en romans zijn op basis van deze bende gefantaseerd. Maar de echte geschiedenis is, zoals blijkt uit de beschreven harde realiteit in dit boek, nog huiveringwekkender.

Deze huiveringwekkende geschiedenis vertelt Frits Schoonbrood in een avondvullende en met lichtbeelden ondersteunde lezing. Bovendien zijn attributen, zoals de ‘dode hand’, de duim- en beenschroeven en de stoel van tortuur te aanschouwen. Op deze wijze verneemt de bezoeker op een aangrijpende wijze de onvervalste geschiedenis rondom deze vermaarde bende uit de regio.

—– NOOT VOOR DE REDACTIE —–

Voor nadere inlichtingen over deze lezing kunt u contact opnemen met Jolanda Rikers, bestuurslid marketing tel 06 1111 4849:

Museum Valkenburg
Grotestraat Centrum 31
6301CW Valkenburg aan de Geul

043 601 6394

info@museumvalkenburg.nl

https://www.museumvalkenburg.nl

Beeldmateriaal kunt u downloaden via onderstaand ‘Media Pack’.