—– PERSBERICHT —–

Thema- expositie van de Limburgse Kunstkring – ‘Homeless’

Van 22 mei tot en met 31 juli 2022 vindt er in de bovenzaal van Museum Valkenburg een thema-expositie plaats met leden van de Limburgse Kunstkring i.s.m. Stichting Vluchtelingenwerk  Zuid-Nederland. De kunstenaars willen met deze expositie tonen dat zij, naast hun artistieke ambities, ook betrokken zijn bij maatschappelijke problemen. Er zijn een aantal bijzondere werken te zien die het resultaat zijn van een onderzoek naar de vluchtelingen- en daklozenproblematiek en het beeldend vormgeven van het thema ‘Homeless’.

De kunstenaars tonen in Museum Valkenburg een diversiteit aan disciplines zoals; schilderen, etsen, grafiek, keramiek, video en beeldhouwkunst. Het thema richt zich voornamelijk op acceptatie, empathie en begrip voor vluchtelingen en daklozen. Het resultaat is een variatie aan associaties en artistieke opvattingen over het ‘verbeelden’ van kwetsbare mensen in een geglobaliseerde samenleving. Kunstenaars kunnen met een expositie over mensen die op de vlucht (moeten) slaan, wellicht een moreel tegenwicht bieden aan ongenuanceerde uitingen en de vaak intolerante houding ten opzichte van vluchtelingen en thuislozen en daarmee een positieve bijdrage leveren aan het publieke debat. Kunst en cultuur kunnen mogelijk ook enige verlichting brengen in de situatie van vluchtelingen, als we erin willen geloven dat dit positieve krachten zijn die mensen raken en misschien even laten nadenken. Een tentoonstelling als ‘Homeless’ kan gezien worden als een aanvullend medium om verhalen en ervaringen van vluchtelingen ‘zichtbaar’ te maken, waarmee wellicht meer empathie opgeroepen wordt voor kwetsbare mensen in onze samenleving.

De expositie wordt geopend op zondag 22 mei om 15.00 uur door de wethouder van Kunst & Cultuur van de gemeente Valkenburg aan de Geul. Verder wordt het woord gevoerd door Stichting Vluchtelingenwerk en Jos Solberg, vice- voorzitter van de Limburgse Kunstkring. Muzikale omlijsting met Arabische muziek door het duo Paul en Najdat (viool en Ud).

—– NOOT VOOR DE REDACTIE —–

Voor meer informatie en/of interviews over deze tentoonstelling kunt u contact opnemen met Museum Valkenburg, of rechtstreeks met contactpersoon Dhr. Jos Solberg, tel. 06 17374165.

Museum Valkenburg
Grotestraat Centrum 31
6301CW Valkenburg aan de Geul

043 601 6394

info@museumvalkenburg.nl

https://www.museumvalkenburg.nl

Beeldmateriaal kunt u downloaden via onderstaand ‘Media Pack’.