Laden Evenementen

Na elke ramp komt er een discussie op gang over de vraag wat je als burger van de overheid mag verwachten. Wat is de verantwoordelijkheid van de burgers zelf. Eeuwenlang werd een natuurramp als een straf van god gezien en al naar gelang de gewoonten passend bij een religie werd met die overtuiging omgegaan. De eeuwen mensengeschiedenis die we kunnen overzien leveren een beeld op dat voor Europa een sterk Romeins karakter heeft. Via het Romeinse Rijk werden de ervaringen en praktijken met instituties en gezagsstructuren dus ook met wetten, die een weergave zijn van de verhouding overheid en burgers, in Europa overgenomen en verder ontwikkeld. In de landen/rijken die het postromeinse Europa  vormden, een christelijk Europa inmiddels, werd op verschillende wijzen met die romeinse erfenis  omgegaan.

In haar lezing op zondag 5 november in Museum Valkenburg laat historicus Monique Quint- Maagdenberg u zien hoe die ontwikkelingen er uit zagen en resulteerden in de volkssoevereiniteit, vertaald in de parlementaire democratie. Deze ontwikkeling heeft veel eeuwen gevergd en is zeker in de recente geschiedenis regelmatig onderhevig geweest aan antidemocratische  bedreigingen en spanningen.

U kunt zich aanmelden voor deze lezing door een mail te sturen naar: reserveer@museumvalkenburg.nl met vermelding van lezing ‘Vorst versus volk’, uw naam en het aantal personen.

Deel dit bericht, kies je platform!

Entree voor het gehele museum:

  • € 8,00 p.p. (incl. gratis kopje koffie)
  • Studenten: € 4,00 p.p.
  • Museumkaart, begunstigerskaart, ICOMkaart en vriendenpas geldig
  • Kinderen tot 12 jaar onder begeleiding: gratis