Laden Evenementen

Limburgers in Amsterdam

Een terugblik op de expositie in 1954 in het Stedelijk Museum.
17 november 2019  t/m 26 januari 2020

Museum Valkenburg presenteert, in samenwerking met de Prof. Dr. Timmers Stichting,  een terugblik op een tentoonstelling met 31 Limburgse exposanten die in 1954 in het Stedelijk Museum te Amsterdam plaatsvond.

De tentoonstelling wordt geplaatst in de cultuurhistorische context van die tijd. De toen door de Beroepsvereniging Beeldend Kunstenaars, afdeling Zuid-Limburg,  georganiseerde tentoonstelling in Amsterdam moest, tien jaar na de oorlog,  duidelijk maken waar de kunst in Limburg stond. In die periode namen de Katholieke Kerk en andere gezagsdragers in Limburg een dominante plaats in en deze waren van invloed op kunst en kunstenaars. Maar vooral de jongere kunstenaars rebelleerden hiertegen. De tegenstelling weerspiegelde zich ook tussen abstracte en figuratieve kunst.  Zowel de jongere als enkele oudere kunstenaars namen deel aan deze expositie in het Stedelijk Museum. De expositie zegt dan ook iets over de identiteit van Limburg op dat moment.

Voor de expositie zijn veel werken met grote zorg opgespoord, bijeengebracht en in bruikleen afgestaan door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, musea en particulieren.

Tegelijkertijd presenteert Museum Valkenburg een tentoonstelling van werken van niet-Limburgers die in Zuid-Limburg kwamen schilderen. De exposities omvatten tezamen meer dan honderd werken, o.a. van Han Jelinger, Frans Vos, Ger Lataster, Jef Diederen,  Gène Eggen, Charles Eyck, Karin Eyck, Jopie Roosenburg-Goudriaan, Teun Roosenburg, Frans Nols, Ger Boosten, Nic. Tummers, Hubert Levigne, Rob Stultiens, Willem Hofhuizen, Harrie Lips, Fons Winters en Henk Sitskoorn.

Deze tentoonstelling wordt mede gesponsord door de Provincie Limburg , het Rozenheuvelfonds, de Gemeente Sittard-Geleen en een particuliere sponsor.
De activiteiten van het museum worden gesteund door de Gemeente Valkenburg aan de Geul en de vele Begunstigers en Vrienden van het museum.

Deel dit bericht, kies je platform!

Entree voor het gehele museum:

  • € 8,00 p.p. (incl. gratis kopje koffie)
  • Studenten: € 4,00 p.p.
  • Museumkaart, begunstigerskaart, ICOMkaart en vriendenpas geldig
  • Kinderen tot 12 jaar onder begeleiding: gratis