Als onderdeel van de afsluiting van het schooljaar brachten kinderen van groep 5 van Basisschool Heilig Hart uit Sibbe en OBS Broekhem een bezoek aan de middenverdieping van het Museum Valkenburg. Deze ochtend werd verzorgd door de vrijwilligers van de Stichting In onsen Lande van Valckenborgh en de Archeologische werkgroep Valkenburg.

De leerlingen werden ontvangen in de grote zaal, waar ze een korte presentatie kregen.  Hierbij kwamen de Steentijd en de dieren in die periode aan bod, zoals de sabeltijger en de holenbeer. Verder werd er uitleg gegeven over de Vuursteenmijntjes van Valkenburg en werd de presentatie afgesloten met een korte introductie in de archeologie en in potscherven.

Vervolgens werden de activiteiten op middenverdieping voortgezet. Hier konden kinderen, net als vroeger, vuurvonken slaan met echte vuursteen en als enthousiaste archeologen graven, zoeken en puzzelen met echte potscherven. Tevens konden ze verschillende vormen en de herkomst van het aardewerk onderscheiden, dat bij officiële opgravingen gevonden is. Tijdens deze bezoeken was er ook tijd om de overige vitrines op de verdieping te bezichtigen, zoals fossielen bijde afdeling Geologie,vuursteenartefacten en objecten van Romeinse afkomst of uit de riddertijd van het kasteel.

Op het einde van het bezoek konden de kinderen nog een kijkje nemen in het Restauratieatelier op de bovenste verdieping van het museum, waar de meeste kinderen hun ogen uitkeken.

Het was een zeer geslaagde ochtend. Geschiedenis hoeft niet saai te zijn, maar kan heel leuk en leerzaam zijn om mee aan de slag te gaan.