Vrouwelijke kunstenaars in Limburg in de wederopbouwperiode (1945-1965)

6 maart – 22 mei 2022

De titel van deze expositie verwijst naar het artikel ‘Kunst in liefde bloeiende’ gepubliceerd in de Volkskrant d.d. 26 juli 1960. Hierin werden twaalf Limburgse kunstenaarsechtparen voorgesteld die op dat moment samen exposeerden in kasteel Hoensbroek.

In deze expositie is aandacht voor vragen als: waarom lukte het de meeste van deze vrouwelijke kunstenaars niet (voldoende) om een eigen carrière op te bouwen? Stond het huwelijk met een kunstenaar een succesvolle eigen carrière in de weg?

Deze kunstenaressen, de meesten in Limburg geboren, waren voortreffelijk opgeleid. In principe hadden zij dezelfde uitgangspositie voor een bevredigende carrière als hun mannelijke collega’s/echtgenoten. Toch gaat de aandacht in de kunstwereld in die tijd vooral uit naar het werk van de mannelijke kunstenaars.

Museum Valkenburg is erin geslaagd om van alle genoemde vrouwelijke kunstenaars meerdere werken te achterhalen en te tonen. Als eerbetoon aan de enige nog actief werkzame kunstenares uit deze groep, de 95-jarige Marijke Stultiens, zullen haar werk en haar atelier speciale aandacht krijgen in deze tentoonstelling.

Kijk voor meer informatie: https://www.museumvalkenburg.nl/agenda/tentoonstelling-kunst-in-liefde-bloeiende/