Limburgers in Amsterdam

Een terugblik op de expositie in 1954 in het Stedelijk Museum.
17 november 2019  t/m 26 januari 2020

Museum Valkenburg presenteert, in samenwerking met de Prof. Dr. Timmers Stichting,  een terugblik op een tentoonstelling met 31 Limburgse exposanten die in 1954 in het Stedelijk Museum te Amsterdam plaatsvond.

Voor de expositie zijn veel werken met grote zorg opgespoord, bijeengebracht en in bruikleen afgestaan door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, musea en particulieren.

Lees meer over deze tentoonstelling, openingstijden en toegang op: https://www.museumvalkenburg.nl/agenda/tentoonstelling-limburgers-in-amsterdam/