Museum Valkenburg toont van 21 januari t/m 1 april 2024 in de bovenzaal van het museum een expositie met kunstwerken van Ans Repkes. De kunstwerken die Ans maakt hebben vrijwel allemaal een diepere betekenis, een grote sociale betrokkenheid en zijn veelal zeer geëngageerd.                             

Bij de kunstobjecten van Ans Repkes (1954), staat de mens en de wereld centraal. Zij legt actuele maatschappelijke onderwerpen en gevoeligheden in de samenleving bloot, waaronder de restrictie in vrije communicatie, evenals het misbruiken van macht binnen religieuze instituties. In de afgelopen 10 jaar heeft Ans aan diverse thema’s gewerkt. Zo heeft ze een aantal werken gemaakt over communicatie. Het niet kunnen communiceren, leidde tot werken waarin mensen zich niet kunnen uiten omdat ze zich in een machteloze positie bevinden ten opzichte van gezagdragers. Het thema onvrijheid is een ander aspect wat haar bezig houdt. Het betreft mensen die leven in een wereld die in brand staat. Zij die vervolgd en onderdrukt worden voor hun politieke overtuiging, religie, seksuele geaardheid, de ongelijkheid van vrouwen en mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en natuurgeweld. De werken van de laatste 2 jaar voeren expliciet terug naar het thema communicatie. Ditmaal maakt Ans gebruik van het brailleschrift. Voor zienden lijkt dat abstract, voor blinden is het echter een concrete tekst met een diepere laag.

Bij het tot stand komen van al haar werken gaat Ans in dialoog met zichzelf  en vraagt zich af hoe zich te uiten in haar kunst. Daarnaast hoopt ze dat de beschouwer in dialoog gaat met zichzelf, maar ook dat het een uitnodiging is om de dialoog met de ander aan te gaan, de ander te ontmoeten, te luisteren, te proberen raakvlakken te vinden om zo de eigen opvattingen te verruimen.

De expositie wordt zondag 21 januari 2024 om 15.00 uur geopend door Paul Willms en is daarna te zien tot en met 1 april 2024.