Op vrijdagmiddag 29 maart jl. is de geheel vernieuwde middenverdieping van ons museum feestelijk geopend door wethouder Kunst en Cultuur, Claudia Bisschops.
Met onze middenverdieping willen we het verhaal van Valkenburg en omstreken vertellen.
Vanaf de oudste oudheid tot de moderne tijd.
U vindt er alles over geologie, archeologie en vuurstenen, maar ook over Valkenburg als mergelstad en vestingstad. Thema’s als het Katholicisme, de Geul, het toerisme en de Via Belgica komen voorbij.

De opening werd bijgewoond door meer dan 250 genodigden, waaronder de burgemeester en twee wethouders, die aandachtig luisterden naar een reeks van sprekers te beginnen met Jo Wachelder, museumvoorzitter, die ook de nieuwe naam en het nieuwe logo van ons museum presenteerde, gevolgd door Claudia Bisschops, wethouder en Paul Tieman, ontwerper. Daarna spraken Wiel Schins en Jan Nilissen, respectievelijk voorzitter en lid van de Nederlandse Geologische Vereniging afd. Limburg, Victor Spauwen en Hub Pisters van de Stichting in onsen Lande van Valkenborgh en tenslotte Doeke Krikke namens de Archeologische werkgroep Valkenburg.

Na deze interessante speeches maakten de gasten een rondgang over de heringerichte middenverdieping om tenslotte met een hapje en een drankje in de hand nog wat na te praten.

(foto’s: Nathalie Denessen)