Zoals eerder geschreven was Museum Valkenburg ondergelopen door overstroming van de Geul. Na het terugtrekken van het water zijn de kunstwerken op de begane grond in veiligheid gebracht en hebben de vrijwilligers puin geruimd en gepoetst. De schok nog maar net te boven zijn we begonnen met gedetailleerd inventariseren van de schade, het onderzoeken van de herstelmogelijkheden en voorzichtig te plannen hoe en wanneer we weer open kunnen.

Bij het opruimen van alle verloren gegane zaken zoals keuken, vloerbedekking, drukwerk, apparaten, etc. zijn onze vrijwilligers erg geholpen door Peter en Anita uit Klimmen. Peter reed af en aan met zijn shovel om spullen naar containers te brengen. Het was echt fantastisch!

De gemeente (eigenaar van ons pand) heeft ondertussen diverse bouwdrogers en ventilatoren laten plaatsen door een gespecialiseerd bedrijf, hiermee hebben we de afgelopen week de luchtvochtigheid op de begane grond al flink omlaag gekregen. De eerste en tweede verdieping hebben gelukkig nog steeds een goede en stabiele luchtvochtigheid.

Een voorzichtige inschatting is dat we de komende drie maanden dicht zijn, gezien het feit dat eerst de ruimtes moeten drogen en daarna de herstelwerkzaamheden op gang moeten komen. Helaas was een eerste signaal van onze inboedelverzekering niet positief: dergelijke wateroverlast is niet verzekerd! Wachten is nu op nader onderzoek en ontwikkelingen vanuit het rampenfonds.

Met de sluiting van zes maanden i.v.m. landelijke COVID-19 maatregelen nog vers in het geheugen is dit een volgende, hevige tegenslag die veel van onze vrijwilligersorganisatie vraagt. Reden waarom uw steun beslist welkom is. Bijvoorbeeld in de vorm van een donatie, door de storting van een bedrag op Rabobank NL59RABO0152829865 ten name van Museum Valkenburg, Grotestraat Centrum 31 | 6301 CW Valkenburg aan de Geul