—– PERSBERICHT —–

Zuid-Limburg gezien door de ogen van anderen

Uit de collectie van het Limburgs Museum
17 november 2019  t/m 26 januari 2020

Museum Valkenburg presenteert in samenwerking met het Limburgs Museum kunstwerken van niet-Limburgers die naar Zuid-Limburg kwamen en daar geïnspireerd werden door het schitterende landschap.

Deze kunstenaars van elders trokken naar Limburg en observeerden en vereeuwigden de mensen, de dorpen en steden, en vooral het mooie landschap, in hun schetsen en schilderijen. Sommigen verbleven korte tijd, maar anderen vestigden zich voor vele jaren in onze provincie. Limburg werd relatief laat ontdekt door kunstenaars. Een enkele romantische schilder verbleef per toeval in de provincie, maar het waren de impressionisten van de Haagse School die Limburg in de 19e eeuw ontdekten. Velen volgden, tot en met de schildersgroep van Kasteel-Oost, die vanaf de oorlogsjaren 1940 tot ongeveer 1950 door het leven en landschap in Zuid-Limburg geïnspireerd werden.

Voor deze expositie zijn werken geselecteerd uit de collectie van het Limburgs Museum, die deze verwierf van het echtpaar Schoonbroodt dat in meer dan veertig jaar een grote verzameling van deze kunstenaars heeft aangelegd.

Tegelijkertijd presenteert Museum Valkenburg ‘Limburgers in Amsterdam – Een terugblik op de expositie in 1954 in het Stedelijk Museum’,  met eenendertig Limburgse exposanten.

De opening wordt zondag 17 november om 14.00 uur verricht door Bert Mennings, directeur Limburgs Museum.

Entree € 6,-. Museumkaart gratis. Vrienden- en begunstigerspas gratis voor twee personen.

De activiteiten van het museum worden gesteund door de Gemeente Valkenburg aan de Geul en de vele Begunstigers en Vrienden van het museum.

—– NOOT VOOR DE REDACTIE —–

Voor meer informatie over deze tentoonstelling kunt u contact opnemen met:

Museum Valkenburg
Grotestraat Centrum 31
6301CW Valkenburg aan de Geul

043 601 6394

info@museumvalkenburg.nl

https://www.museumvalkenburg.nl

Beeldmateriaal kunt u downloaden via onderstaand ‘Media Pack’.